Thema-presentatie Citizen Science door Guido Stooker

Wat is dat? Waarom doe je daar aan mee? Wat kun je en hoe kun je er zelf mee bezig zijn? Wat draagt het bij aan de kennis over Biodiversiteit in Tilburg? Is het leuk om te doen? Moet je veel kennis hebben van de natuur?

 Na introductie en uitleg van de begrippen Citizen Science en Biodiversiteit geeft Guido een aantal voorbeelden van monitoringprojecten in een tweetal Tilburgse natuurgebieden (De Kaaistoep en de Dongelanden) en hoe hij daar (samen met anderen) invulling aangeeft. Biodiversiteit is meer dan een simpel soortenlijstje. Ook leuk om bij te houden, maar men kan er verder niet veel mee. Met de digitalisering van onze maatschappij kan tegenwoordig eenvoudig meegedaan worden aan landelijke meetnetten. Het mooie van systematische monitoring is dat men door herhaling van inventarisaties èn het gebruik daarbij van dezelfde methodiek, de voor- en achteruitgang van flora en fauna in beeld kan brengen. Het hoeft niet meteen van hoog ‘wetenschappelijk niveau’ te zijn. Dat schrikt veel mensen op voorhand af. Dit is de informatie die minimaal vastgelegd moet worden: naam waarnemer(sgroep), datum en tijdstip van de vondst/waarneming, soortnaam van plant of dier, vindplaats of locatie van de waarneming. Zo simpel kan het zijn. Soortenkennis kan langzamerhand opgebouwd worden. Dat gaat makkelijker als men het met een (gezellig) groepje samen doet. Er zijn tegenwoordig veel goede determinatieboeken voorzien van gedetailleerde kleurenplaten en foto’s en ook handige @pps. Guido gaat even in op het gebruik hiervan; met name de betrouwbaarheid van de ingevoerde gegevens is belangrijk. Op deze wijze dragen vele natuurvrijwilligers bij aan de onderbouwing van natuurbeleid en kunnen ze op grond van hun waarnemingen het beheer door gemeenten, waterschappen en andere terreinbeheerders bijsturen. Dat is niet alléén zinvol voor het algemeen belang; bovenal is het leuk om te doen!

Meer activiteiten