Evaluatie Spoorpark Live

We vinden het belangrijk om omwonenden te betrekken bij het Spoorpark. Dat gebeurde vanaf de ontwikkeling met de bouwcafés en nu met de Spoorpark cafés. Nu zijn we vooral benieuwd naar uw ervaring rond de organisatie van het evenement ‘Spoorpark LIVE’. Wat zijn in uw ogen verbeter- of aandachtspunten. Mogen wij u vragen even de tijd te nemen om de vragenlijst in te vullen? Het kost u slechts een paar minuten. 


  Vraag 2: Was u voldoende geïnformeerd door de organisatie over Spoorpark LIVE?

  Vraag 3: Had u een uitnodiging voor het buurtfeest op de donderdag voorafgaand aan Spoorpark LIVE?

  Vraag 4: Heeft u overlast ervaren?

  Vraag 5: In welke vorm hebt u overlast ervaren?

  Vraag 6: Wat is uw adres? (optioneel)

  Vraag 7: Wat is uw algemene indruk van Spoorpark LIVE?