Werk ecologisch beheer gestart

vrijdag 3 april 2020 | Natuur, Nieuws, Video

Foto: Ecoloog David van Iersel van Brouwers Groenaannemers aan het werk in het Spoorpark

Medio maart is het gezamenlijk uit te voeren ecologische beheer van het Spoorpark gestart. Naast Lucy ‘Levend Water’ Bathgate, ecoloog David van Iersel van Brouwers Groenaannemers en ecoloog en architect Victor Retel Helmrig waren Jan en Rian, groenvrijwilligers van het Spoorpark, aanwezig om de aftrap te nemen. Met inachtneming van de nodige richtlijnen van de overheid in het kader van de coronacrisis, werd uitleg gegeven aan de deelnemers over het wat, waar, hoe en waarom van ecologisch beheer.

Ecologische zones

Ecologisch beheer is vanaf het begin een doelstelling geweest van het ontwerp van het Spoorpark. Er zijn daarvoor zones aangewezen waar dit beheer dient te worden uitgevoerd. Omdat buiten die zones een regulier beheer plaatsvindt is het van belang dat iedereen die werkzaam is in het park hierover goed wordt geïnformeerd. Een goed uitgevoerd ecologisch beheer resulteert uiteindelijk in een duurzaam parkonderhoud tegen lagere kosten en zal leiden tot meer belevingswaarde dankzij meer biodiversiteit.

De uitleg tijdens de koffie werd verder in het park voorgezet waarna het uitplanten van inheemse plantgoed werd gedaan. Er werd vooral gewerkt in de z.g.n. boszoom, de strook aan de zuidkant van het verharde pad langs de natte verbindingszone. De bedoeling is hier een rijke gevarieerde struweelbegroeiing tot stand te brengen als begeleiding van de waterloop aan de ander zijde van het pad. Het assortiment bestaat uit soorten als Meidoorn, Liguster, Egelantier, Boswilg, Lijsterbes, Wilde Appel e.d. dat door ecoloog David van Iersel van Brouwers Groenaannemers was geleverd.

Korte uitleg ecologisch beheer

Vrijwilliger Jan legt in onderstaande video uit waarom ecologisch beheer anders is dan regulier groenonderhoud.

Niet schoffelen en blad niet verwijderen

Het viel op sommige plaatsen nog niet mee de plantgaten in de harde ondergrond met keien en puin te maken maar met gestaag doorwerken lukte het de groep toch een heel eind te komen. Met water uit de waterloop werd de nieuwe aanplant bevloeid om te kunnen aanslaan. Het regelmatig bewateren van de aanplant is nu van belang. Verder is het heel belangrijk erop toe te zien dat grond in deze zone zoveel mogelijk onberoerd wordt gelaten. Dus hier niet schoffelen en ook straks in het najaar de bladeren niet verwijderen. Het laten ontstaan van een lage, hoge en middelhoge kruidlaag is van groot belang om de gevarieerde struweelbegroeiing te krijgen. Schoffelen doet de bodem uitdrogen terwijl bodembedekkende planten hiertegen bescherming bieden, we laten ze dus staan. Bovendien zijn ze van belang als voedsel voor tal van insecten en vogels, waarvoor het park ook een toevluchtsoord is.

Meer nieuws:

Genieten van dit uitzicht? Word onze nieuwe torenwachter!

Genieten van dit uitzicht? Word onze nieuwe torenwachter!

Veel bezoekers genieten keer op keer van het geweldige uitzicht vanaf de Kempentoren, de eyecatcher van het Spoorpark. Als je de 35 meter hoge toren beklommen hebt, kun je bij helder weer genieten van een ongekend prachtig uitzicht. Diverse Brabantse herkenningspunten...

Lees meer