Beleid commercieel gebruik Spoorpark

Het Spoorpark is een openbaar park dat wordt beheerd en onderhouden door Stichting Spoorpark. Met behulp van een grote groep vrijwilligers zorgen we er iedere dag voor dat het park mooi en netjes is, onder leiding van een groenbeheerder en de parkmanager. In het park zijn een aantal private ondernemingen, die vanuit de burgerinitiatieven zijn opgezet en geëxploiteerd worden vanuit een ‘eigen’ perceel waarover erfpacht wordt betaald. Wij noemen deze private ondernemingen, de parkpartners. De parkpartners hebben zelf investeringen gedaan om hun onderneming in het Spoorpark te kunnen starten.

Regulier parkgebruik:
Het normale gebruik van het openbare park is in principe gratis en toegestaan voor zover dat past binnen de uitgangspunten van het park. Onder normaal parkgebruik verstaan we; recreatie, sport etc. Zaken als fietsen, honden en ongeoorloofde praktijken zijn hier verboden.

Bijzonder parkgebruik:
Bijzonder gebruik is het gebruik van het park door een commerciële partij, waardoor de openbare ruimte tijdelijk wordt onttrokken voor normaal gebruik door anderen. Voorbeelden hiervan zijn: evenementen, foodtruck, ijscowagen, markten etc. Zowel parkpartners als derden kunnen beroep doen op gebruik van een deel of het gehele speelveld ten behoeve van een evenement of bijzondere activiteit. Ook andere delen van het park zijn bespreekbaar. Een dergelijk verzoek moet naar de parkmanager die bij toewijzing tevens een vergoeding voor het gebruik in rekening kan brengen.

Commerciële activiteiten:
Ook commerciële activiteiten die vallen onder het regulier parkgebruik, maar een structureel karakter hebben dienen gemeld te worden bij de parkmanager. De parkmanager bepaalt of de activiteit wenselijk is op de gekozen datum en of er een vergoeding moet worden betaald.

Activiteiten door particulieren, verenigingen of scholen:
Andere activiteiten in het park, die vallen onder regulier parkgebruik, en worden georganiseerd door particulieren, verenigingen, scholen of incidentele commerciële activiteiten waarbij geen sprake is van vooraf geclaimde ruimte, zijn toegestaan en gratis. Deze dienen zich wel vooraf te melden als de activiteit meer dan 50 deelnemers heeft. Dit om het beheersbaar te houden en om ervoor te zorgen dat er ruimte beschikbaar is. Denk hierbij aan fitness, yoga, verjaardagsfeestjes, schooluitjes, sportdagen etc.

Communicatie van de activiteit:
Activiteiten die door derden worden georganiseerd in het Spoorpark mogen geen gebruik maken van de naam “Spoorpark” in de titel van de activiteit. Ook mag de naam “Spoorpark” niet worden gebruikt in het communicatiemiddel van de activiteit. Het Spoorpark mag enkel worden vermeld als locatie van de activiteit. Dus niet: “Spoorpark Spelletjesmiddag “Spoorpark Sportdag” of “Bootcamp Spoorpark”.En ook niet: bootcampspoorpark@gmail.com, breieninhetspoorpark@hotmail.com.

Maar wel (voorbeeld):
Activiteit: Gezellige Spelletjes dag georganiseerd door Basisschool de Elzen
Voor wie: alle leerlingen van Basisschool de Elzen
Wanneer: donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
Waar: Spoorpark

Meldingsplicht
Iedereen die iets organiseert in het Spoorpark waar een vergoeding voor wordt gevraagd dient dat te melden bij de Parkmanager. Ook activiteiten met meer dan 50 bezoekers die geen vergoeding hoeven te betalen, dienen gemeld te worden. Dat kan via een e-mail naar info@spoorparktilburg.nl.

Toetsing en afspraken maken
De parkmanager toetst na melding of een activiteit conflicteert met andere activiteiten en/of belangen van parkpartners. Dit geldt ook voor structurele activiteiten. Mogelijke randvoorwaarden worden besproken, evenals een mogelijke vergoeding voor het Spoorpark.