Over het park

Organisatie

Stichting Spoorpark heeft een duidelijke structuur met een dagelijks bestuur, eindverantwoordelijk voor de realisatie van het handvest. Na de ontwikkeling van de eerste jaren functioneren zij vooral op de achtergrond. De verantwoordelijkheid en uitvoering van afspraken en het dagelijks beheer met de uitwerking van jaarlijkse plannen zijn ondergebracht bij parkmanager Sophie Peters. Zij is daarmee eerstverantwoordelijk. Het bestuur bestaat uit (v.l.n.r): Lucy Bathgate (vertegenwoordiger Parkpartners), Jorn Droog (secretaris), Sophie Peters (Parkmanager Spoorpark), Anita de Haas (voorzitter), Noud Derks (penningmeester) en Laura de Jongh (algemeen bestuurslid).

Ons team

Naast Sophie zijn ook Anja Eijkemans, Theo Horsten en Jasper Nas werkzaam bij het park. Anja is assistent-parkmanager en vrijwilligerscoördinator. Zij is dus verantwoordelijk dat de algemene communicatie vanuit het park naar de vrijwilligers goed verloopt. Theo heeft de functie van conciërge en groenbeheerder. Hij werkt aan het behoud van een verzorgde ‘groene’ uitstraling van het park.

Vrijwilligers

Het Spoorpark mag rekenen op een grote groep zeer betrokken vrijwilligers, verdeeld over verschillende teams. Een team van groenmedewerkers, prikkers, klussers, parkcoaches en torensluiters. Met de groenvrijwilligers onderhoudt Theo Horsten het hele jaar door al het groen in het park. Ook het schoonhouden van de elementen als tribune, boulevard en trappen hoort bij het werk. De prikkers zorgen voor het dagelijks verwijderen van zwerfafval, ook in de weekenden. Met de groep torenwachters wordt dagelijks de Kempentoren onderhouden en voor sluitingstijd gecontroleerd. De vrijwilligerscoördinatoren hebben het team prikkers, parkcoaches en groenvrijwilligers onder hun hoede. Bij het klusteam kan de parkmanager terecht voor de uitvoering van opknappen en onderhoud aan bijvoorbeeld elementen in het park en kantoorgebouw.  

Maatschappelijke Adviesraad

De Maatschappelijke Adviesraad (verder te noemen M.A.R.) houdt de stichting en de parkpartners, belangeloos en ongebonden, een spiegel voor ten opzichte van de uitvoering van het handvest en de Governancecode en zal hen hierover adviseren. Bestaat uit 8-12 deelnemers die steeds maximaal (tweemaal) vier jaar zitting hebben en deel op een tweejaarlijkse bijeenkomst de maatschappelijke adviesraad zijn observaties met de aanwezigen. Leden van de M.A.R.:

  • nemen deel op persoonlijke titel voor maximaal een periode van 4 jaar;
  • ontntvangen alleen een vergoeding voor reis- en eventuele verblijfskosten;
  • zijn onafhankelijk en vertegenwoordigen sectoren als leisure, evenementen, horeca, sport, jeugd, ondernemerschap, participatie en ecologie;
  • hebben grote affiniteit met de stad Tilburg en zijn inwoners;
  • geven gevraagd en ongevraagd advies, halen informatie op en laten zich informeren;
  • bewaken de samenstelling en opvolging bestuursleden;
  • toetsen het (door het bestuur) opgestelde profiel en werven voor opvolging;
  • hebben geen opdrachtgeversrol ten opzichte van het bestuur;
  • zijn geen rechtspersoon;
  • leveren zelf geen bestuursleden aan.