Planten

Er groeit van alles in het Spoorpark

Het groen in het Spoorpark wordt gedeeltelijk ‘cultuurlijk’ onderhouden. Dat betekent dat het wordt gemaaid, geknipt, geschoffeld en gesnoeid. Dat gebeurt op het grote grasveld, het talud en de vaste plantentuin bij het T-Huis.

Andere delen van het park worden ecologisch beheerd, zoals het berkenbos in het westelijk deel van het park, de groene vallei, de hellingen met bloemrijk grasland, de boomcirkels op het oostplein en de oevers van de beek en de vijver. Hier wordt niet of weinig gemaaid, blijven gevallen bladeren en takken liggen om dienst te doen als nest- en schuilplaats voor kleine dieren en voedsel voor planten en insecten. De bodem wordt daardoor humusrijker en kan meer water opnemen.

Visie groenbeheer

In het Visiedocument Groenbeheer staan álle plantengroepen die al in het park aanwezig waren en die daarna aangeplant zijn. Elke boom staat erin, behalve de 8 grote bomen die pas na de opening op het grasveld zijn geplant, om meer schaduw te bieden aan de bezoekers. Als een plant als voedsel of nestgelegenheid dient, staat dat er bij. Ook vind je er informatie over het onderhoud en wat je vooral niet moet doen in geval van ecologisch beheer.

Download het visiedocument groenbeheer (pdf)

Planteninventarisatie​

Sinds de opening van het park in 2019 hebben heel veel planten zich verder ontwikkeld. Vrijwilligers (van het IVN en KNNV) inventariseren alle planten en hebben er al 165 verschillende gevonden! Ook zeldzame planten als rendiermos en duizendguldenkruid zijn gevonden in het park. 

In het bestand ‘Planteninventarisatie-Spoorpark-KNVV’  vind je de inventarisaties tot eind 2020. Ook op de Spoorparkpagina van waarnemingen.nl vind je een overzicht van wat bezoekers aan planten gespot hebben.

Archieven