Planten

Er groeit van alles

Het groen wordt gedeeltelijk ‘cultuurlijk’ onderhouden, het wordt dus alleen gemaaid, geknipt, geschoffeld en gesnoeid. Dat gebeurt op het grote grasveld en de vaste plantentuin bij het T-Huis. Het andere deel wordt ecologisch beheerd,zoals het bos in het westen, de groene vallei, de hellingen met bloemrijk grasland, de boomcirkels op het oostplein en de oevers van de beek en vijver. Hier wordt niet of weinig gemaaid, blijft het blad en takken liggen, dat dient als nest- en schuilplaats voor kleine dieren en voedsel voor planten en insecten. De bodem wordt daardoor humusrijker en kan meer water opnemen.

Visie groenbeheer

In het Visiedocument Groenbeheer staan álle plantengroepen die al in het park aanwezig waren en die daarna aangeplant zijn. Elke boom staat erin, behalve de 8 grote bomen die pas na de opening op het grasveld zijn geplant, om meer schaduw te bieden aan de bezoekers. Als een plant als voedsel of nestgelegenheid dient, staat dat erbij. Ook informatie over het onderhoud en wat je vooral niet moet doen in geval van ecologisch beheer.

Planteninventarisatie

Sinds de opening van het park in 2019 hebben heel veel planten zich verder ontwikkeld. Vrijwilligers (van het IVN en KNNV) inventariseren alle planten en hebben er al 165 verschillende gevonden! Hierbij ook het zeldzame rendiermos en het duizendguldenkruid. (foto hiernaast)

Zie ook de inventarisaties tot eind 2020 in het bestand ‘Planteninventarisatie-Spoorpark-KNVV’ en op de Spoorparkpagina van waarnemingen.nl.

Leren en ontdekken

Wil je wat dieper ingaan op thema’s uit de natuur,  dan zit je hier ook goed! Veel vrijwilligers werken samen aan onderzoeken en feitjes over de natuur en het klimaat in het park. Deze informatie vind je via onderstaande links.