Dieren

Er leeft van alles in het Spoorpark

Het Spoorpark heeft héél veel vogels, kleine dieren en insecten. Op het land, in de lucht, onder de grond én in het water. Ook daar leeft van alles, zoals vissen, kikkers, padden, slakken en misschien wel salamanders. Deze diertjes vertellen iets over de waterkwaliteit. Ook zijn er al 9 verschillende soorten bijen gezien en zijn er veel konijnen. Eén van de doorgangsgaten vanuit de ecologische verbindingszone langs het spoor is zo groot dat een vos erdoor kan. Maar die is nog niet terug gezien sinds de aanleg.

Je kunt de waarnemingen van alle dieren die zich hebben laten zien in het Spoorpark vinden via waarneming.nl.

Wat leeft er in het water?

In het water van het Spoorpark zit veel leven. Behalve eenden, waterhoentjes, meerkoeten, vissen en kikkers ook veel kleine waterdiertjes. Ook wel ‘macro-invertebraten’ genoemd. De kleine diertjes zijn onderdeel van de voedselketen. En wat nu leeft in het water als een klein waterdiertje, krijgt bijvoorbeeld later vleugels en wordt een libel of waterjuffer. Daarvoor is schoon water nodig en vaak een ontwikkeling van meerdere jaren. Van eitje tot larve, om uiteindelijk te verpoppen tot een prachtige libel. Of minuscule slakjes, duikerwantsen of torretjes in het water. Schrijvertjes die zo licht zijn dat ze ‘op’ het water kunnen lopen of ruggenzwemmer, die ondersteboven net onder de waterspiegel zwemmen. Ook is er een kleine watersalamander gevonden. Als je goed kijkt met behulp van een schepnetje, witte bak en loep gaat een wonderlijke wereld voor je open.

De veelheid aan klein leven in het water zegt ook iets van de waterkwaliteit. Die is behoorlijk goed in het Spoorpark. Ook al bestaat het watersysteem nog maar enkele jaren. Iedere twee weken onderzoeken we de ecologische kwaliteit van het water. Dan kijken we welke soorten kleine waterdiertjes in het water leven. In de periode van maart tot ongeveer november.

Als je meer wilt leren over wat er leeft in het water kun je in de zomer meedoen met de IVN Slootjesdagen in het park, een cursus volgen bij het IVN of je aanmelden met een groep voor een rondleiding op maat, bijvoorbeeld met je klas of voor een teamuitje. Het is ook mogelijk om één of meerdere leskisten van het IVN te huren voor een eigen activiteit. 

Vogels

Veel vogels weten het park te vinden, zoals ook de grote gele kwikstaart, de putter (zie foto links), scholeksters, aalscholvers, ganzen, een reiger of zelfs een verdwaalde kleine snip in de winter. De gemeente Tilburg heeft opdracht gegeven om de vogels die in het park leven te inventariseren. Zodra de uitkomsten daarvan bekend zijn, zal dat hier vermeld worden.

Trekvogels worden 2 maal per jaar in heel Nederland geteld. Het idee om dat van de Kempentoren af te doen heeft helaas niet gewerkt, de vogels namen een andere route. Wil je meer weten over de vogeltrektellingen in Tilburg? Kijk dan op www.trektellen.nl/search?q=tilburg.

Slechtvalken op Westpoint

Het slechtvalkpaar dat bovenop de Westpoint woont heeft een prachtig uitzicht op het Spoorpark.  Via de webcam kun je ze live volgen en kun je ook een klein stukje van hun uitzicht op het park meegenieten. Je vindt de webcam op westpoint.peregrines.nl.