Water

Levend water; schoon en stromend water, aangesloten op de natuurlijke waterkringloop

Levend water

“Levend water is schoon en stromend water, aangesloten op de natuurlijke kringloop van het water” – Lucy Bathgate

Het Waterplein
Bij kunstwerk De Rits vind je het Waterplein met 25 fonteintjes. Hier wordt veel gespeeld. Het water wordt er rondgepompt en gereinigd door UV lampen, een soort zonlicht. Deze zorgen ervoor dat ziekteverwekkers zoals bacteriën gedood worden, zonder chemicaliën.  ‘s Ochtends wordt weer vers water uit de grote vijver terug aangevoerd naar het waterplein: Er wordt dus geen water verspild.

De Beek
Elke avond loopt het plein via de waterval leeg in de beek. Deze 230 meter lange beek is ondiep en stroomt rustig naar de vijver. Er liggen grote keien en boomstammen om op te klauteren. Hier vind je ook verschillende planten en dieren.
Aan het eind zie je een dichtbegroeid gedeelte, dat is het helofytenfilter. Deze planten zorgen ervoor dat ongeveer 1/3e van het water weer veilig en schoon wordt. Omdat we het water altijd in beweging willen houden, stroomt er ook altijd wat vers water uit een diepe bron in het systeem.

De Vijver
Als het flink regent stroomt al het water van de daken en wegen in het Spoorpark in de grote vijver. Met deze 2170 m3 extra opvang hebben we een flinke regenwatervoorraad en kan tijdens een flinke piekbui wel meer dan 10.000 grote regentonnen in één keer worden opgevangen. Ook het grasveld wordt, als het droog is, beregend uit de vijver.

Groene vallei
Vanuit een kleine poel in het westen (heb je die al eens gezien?) stroomt er ook wat water naar de grote vijver. Daar wordt ook altijd een klein stroompje ijzerhoudend bronwater toegevoegd. Dat heeft een oranje kleur. Bijzonder is dat de planten hier dat ijzer ‘opeten’, en dat de oranje kleur al weg is voor het bij de vijver is. Er groeien hier ook heel bijzondere planten, die soms maar op enkele plaatsen in Nederland voorkomen.

Hoe het watersysteem in het Spoorpark werkt wordt ook uitgelegd in de aflevering ‘Watermeisje’ van Ontdekspoor.

Marcel, vrijwilliger van het waterteam

Waterkwaliteit

Wekelijks wordt de waterkwaliteit gecontroleerd door een team van vrijwilligers. Deze kunnen weer terecht bij een team van experts. Wat er wordt gemeten?

  • De temperatuur, want boven 20 graden is er meer kans op blauwalg.
  • De zuurgraad (pH waarde), want planten verhogen de pH, als de zuurgraad hoog is, is er weinig kans op blauwalg, weinig virussen.
  • Het zuurstofgehalte, want overwaarde van zuurstof kan duiden op veel plantengroei zoals algen: overdag tot 120 % en ‘s nachts tot 80% is gezond.
  • Het elektrisch geleidend vermogen, we kijken daarbij naar de verandering, afnemende EGV betekend zuivering, bijv. na passage door een bos of rijke plantengroei.
  • De doorzichtigheid, want troebel water bevat meer algen en verontreinigingen die gezonde plantengroei belemmeren doordat er minder licht in valt.
  • E-coli, dit kunnen we zelf op kweek zetten en meten, het is een indicator voor eventuele overige fecale bacteriën. Als er E-coli voorkomt nemen we maatregelen (water verversen).

Waterkwantiteit​

De vraag is of de hoeveelheid regenwater die wordt opgevangen in de vijver, voor verbetering van de grondwaterstand zorgt. Daarvoor hebben we een grondwaterpeilbuis laten plaatsen, zodat we kunnen zien wat de grondwaterstand is en of die inderdaad door de tijd heen verbeterd. De grondwaterpeilbuis is geplaatst met dank aan provincie Brabant (Deltaprogramma Hoge Zandgronden), gemeente Tilburg en Brabant Water om dit mogelijk te maken.

De resultaten van de metingen zijn in onderstaande grafiek te bekijken. Je kunt de grondwaterstanden (in cm onder maaiveld) aflezen in de grafiek. Het is de grillige groene lijn. Je kunt de periode (dag, week, maand, 3 maanden, 6 maanden, jaar of alle data) kiezen dmv de ‘knopjes’ in de linkerbovenhoek. Bovenin de grafiek zie je de neerslag (in blauw) aangegeven in cm per etmaal. Als je ergens op de grafieklijn gaat ‘staan’ zie je de waarden van die dag in beeld komen, in cm onder maaiveld. De grafiek wordt eenmaal per etmaal geüpdatet.

Wil je weten hoe de grondwaterstand rondom je eigen huis of in een andere stad is? Zie hier de grondwaterstanden.  

De vijver in het Spoorpark