Veelgestelde vragen

en antwoorden

We krijgen regelmatig vragen van omwonenden en geïnteresseerden over de inrichting van het Spoorpark. Op deze pagina hebben we vragen die we vaak krijgen verzameld. Heb je ook een vraag? Vul dan het vragenformuliertje op deze pagina in.

Wie weet vind je jouw vraag – met ons antwoord – dan ook binnenkort op deze pagina terug.

Komt die woontoren er nou wel of niet?

De woontoren is onderdeel van het totaalplan voor het Spoorpark dat in april 2017 door de gemeenteraad van Tilburg is goedgekeurd. In die zin is er dus geen belemmering. De gemeente beschikt op dit moment echter niet over de grond die nodig is de bouw mogelijk te maken. Hiervoor moet het ‘Van Beurden-terrein’ eerst worden verworven en aansluitend naar alle waarschijnlijkheid nog gesaneerd. De gemeente is met de eigenaar van het terrein over de aankoop in gesprek. Of en zo ja op welke termijn dat gesprek tot resultaat leidt is op dit moment echt niet aan te geven. Zodra wij het signaal van de gemeente krijgen dat de aankoop doorgang vindt zullen wij dat uiteraard aan de buitenwereld kenbaar maken.

Is het Spoorpark altijd open?

Het Spoorpark is een groot deel van de dag geopend voor iedereen, maar ’s nachts is het park gesloten. Hoe laat de hekken ’s ochtends open en ’s avonds weer dicht gaan zal t.z.t. bekend worden gemaakt.

Komt er een voetgangersbrug over het spoor?

Nee. Dat was wel ooit de wens en er staat in de plattegrond ook al een plek gemarkeerd, maar de voetgangersbrug gaat er vooralsnog niet komen. Dit heeft enerzijds te maken met geld, aan de andere kant met regelgeving i.v.m. het treinverkeer.

Mag ik met mijn hond het Spoorpark in?

Nee. Het Spoorpark wordt niet toegankelijk voor honden (m.u.v. hulphonden en blindengeleider honden). Wel komt er aan de rand van het park in de hoek van Ringbaan West en het spoor een speciale losloop en uitlaat plek voor honden. Zie ook de plattegrond (nr.6).

Waar parkeren bezoekers van het park hun auto?

Er komt een ruime parkeerplaats aan de zuidzijde op het park.

Jouw vraag