Spoorpark Handvest

Spoorpark Tilburg is een gewaagd en grensverleggend burgerinitiatief.

De wijze waarop dit project vorm heeft gekregen en de daarbij gevolgde procedures behoeven een borging voor de toekomst. Om in de geest van het burgerinitiatief te blijven, is het belangrijk een aantal basiswaarden uit dit proces vast te leggen als handvatten voor toekomstig handelen. We hebben deze basiswaarden vastgelegd in het Spoorpark Handvest:

  1. Het Spoorpark is een park van en voor alle Tilburgers en door ideeën vanuit de bevolking vormgegeven. Belangrijke basisgedachten in de beleving van het park zijn: verbinden, uitdagen, uitnodigen en verrassen.

  2. Het Spoorpark behoudt het burgerinitiatief als randvoorwaarde voor toekomstige participaties. Daarop moeten toekomstige initiatieven getoetst worden. Nieuwe initiatieven moeten bovendien een aanvulling c.q. verrijking zijn van het basispark.

  3. Het Spoorpark onderhoudt een open relatie met de stad en de stedelingen; meepraten en meedenken waren bijzondere elementen in de totstandkoming van het park en dat moet zo blijven. Het park opent zich naar de stad en omgekeerd.

  4. Het Spoorpark draagt zorg voor behoud, beheer en het duurzaam in stand houden van de basiskwaliteiten, die samen te vatten zijn als: rust, ruimte, groen, schoon, recreatie, sport, ontmoeting, diversiteit, veiligheid en educatie.

  5. Het Spoorpark gedraagt zich als een goede buur voor de omgeving en waarborgt daarom een juiste balans tussen rust en reuring.