Informatieavond aanwonenden over ‘Van Beurden terrein’ goed bezocht

woensdag 30 januari 2019 | Nieuws

Foto: Rob Vennix

Op maandagavond 28 januari organiseerde het bestuur van de Stichting Spoorpark een informatie-bijeenkomst voor de aanwonenden van het park inzake ontwikkelingen rondom het al jaren braakliggende Van Beurdenterrein.

Terwijl zo’n 40 omwonenden aanwezig waren in het gebouw van het Spoorpark, stelde de gemeenteraad verderop in het stadhuis het bestemmingsplan Spoorpark vast. Het bestemmingsplan legt het park vast, inclusief een eerder met de gemeente overeengekomen kleine woontoren van 33 meter. Die toren zal evenwel pas gerealiseerd worden als de gemeente overeenstemming heeft bereikt met de eigenaar van het Van Beurdencomplex. Tot op heden is dat niet gelukt. Daarom zal de gemeente nu een onteigeningsprocedure op gang brengen. Dit kan betekenen dat er nog 2 tot 5 jaar overheen gaat voordat het complex weg is, het terrein geschoond kan worden, de rest van het Spoorpark (op dit stuk terrein) aangelegd kan worden.

In een poging de zaak te versnellen heeft ontwikkelaar Roozen van Hoppe samen met de eigenaar van het terrein een bouwplan ontwikkeld, dat voldoende geld opbrengt om de zaak in der minne te schikken. De gemeente heeft een positieve grondhouding ingenomen ten aanzien van deze studie. De Stichting Spoorpark heeft laten weten te gaan voor het belang van het park en daarom in beginsel ook welwillend te staan tegenover een ontwikkeling die de kans vergroot dat het vervallen Van Beurdencomplex snel gesloopt kan worden. Omdat de stichting grote waarde hecht aan een goede relatie met de omwonenden, werd besloten dit plan eerst maar eens met de bewoners te bespreken.

Ontwikkelaar Roozen van Hoppe schetste de bewoners een woontoren van 70 meter hoog. Het uitgangspunt voor de bouw is een toren die qua bewoning een combinatie is van sociale woningbouw voor starters en duurdere huur voor senioren

De ontwerpen van 2 varianten, die op basis van een aantal randvoorwaarden werden ontwikkeld, zijn besproken met gemeente en werden met de omwonenden gedeeld. Zeker is dat het park zijn identiteit moet behouden, het wandelpad en groenzone intact blijven en er nauwkeurig bekeken wordt hoe te werk te gaan met het aantal parkeerplaatsen. Voor de omwonenden is deze eventuele aanpassing verrassend; er ontstaan discussies waarbij vooral het zicht aanbod komt. Het woongenot is het belangrijkste voor de bewoners, die aangeven dat deze met de gepresenteerde voorstellen inboet.

Op het eind van de avond worden afspraken gemaakt waarmee ontwikkelaar Roozen van Hoppe aan de slag gaat. Zoals wat is de verandering in beleving bij een hogere toren? Wat is het zicht en de schaduwbal vanuit de diverse etages? Welke invloed heeft de bouw op het woongenot?

‘Los van wat de uitkomst ook mag zijn vind ik ‘t een goede zaak dat we over de woontoren vroegtijdig en openhartig met de omwonenden in gesprek gaan. Zo hoort dat met een project dat van en voor alle Tilburgers is’ aldus Johan Dunnewijk, voorzitter dagelijks bestuur van Stichting Spoorpark.

De ontwikkelaar staat open voor suggesties en gaat met de vragen aan de slag; verder is alle input welkom. Deze kan worden aangeleverd via een mail naar info@roozenvanhoppe.nl.
Over een paar weken zal een nieuwe informatieavond voor de omwonenden worden georganiseerd.

Lees ook: Even schrikken van woontorenplan in Tilburgs Spoorpark

 

Meer nieuws:

Genieten van dit uitzicht? Word onze nieuwe torenwachter!

Genieten van dit uitzicht? Word onze nieuwe torenwachter!

Veel bezoekers genieten keer op keer van het geweldige uitzicht vanaf de Kempentoren, de eyecatcher van het Spoorpark. Als je de 35 meter hoge toren beklommen hebt, kun je bij helder weer genieten van een ongekend prachtig uitzicht. Diverse Brabantse herkenningspunten...

Lees meer