Projectteam

Onderstaand team werkte nauw samen met de kwartiermakers en het bestuur aan de totstandkoming van het Spoorpark.

Projectmanagement

Roger Bueters – RESAproject

Het projectmanagement is in handen van Roger Bueters van RESAproject. RESA staat voor Realisatie door Samenwerking. Aan hem de taak om het project binnen de vastgestelde kaders (tijd/geld/kwaliteit) te realiseren. Hij werkt hierbij nauw samen met Esther Kruit, Jacqueline Moors en Marco Quist van technisch adviesbureau Rod’or. Voor de inpassing van de gebouwen en de haalbaarheid van deze plannen stemt hij af met Tjeerd Timmermans van Timmermans architecten.

“Erg inspirerend om met een gedreven regiegroep en enthousiaste kwartiermakers en adviseurs samen te werken aan een fraaie en duurzaam park voor Tilburg; dat geeft extra energie!”

w: www.resaproject.nl | e: info@resaproject.nl | t: +31614418372

Marc Houter – Gemeente Tilburg

Marc, senior projectleider openbare ruimte bij de Gemeente Tilburg fungeerde als eerste aanspreekpunt binnen de gemeentevoor Stichting Spoorpark en kreeg de taak de zaken binnen de gemeente in goede banen te leiden.

e: marc.houter@tilburg.nl | t: 013-5428687

Sandra de Vocht

Sandra verzorgde tot eind 2019 de algehele projectondersteuning voor het Spoorpark en was een belangrijke schakel tussen gemeente, stichtingsbestuur, projectteam en kwartiermakers.

t: 013 542 8769 of 06 15479392 | e: sandra.de.vocht@tilburg.nl

Architecten

Landschapsarchitecten: Bureau KruitKok en Blom & Moors

Zij hebben de plannen uitgewerkt en gerealiseerd met deskundigheid op talloze specifieke terreinen zoals ruimtelijke aspecten en vormgeving en inrichting, wet- en regelgeving en financiën.

Bureau Kruitkok heeft brede ervaring met het participatief-ontwerpen van (park)landschappen en richtte zich met name op het landschapsontwerp van het Spoorpark.

w: www.kruitkok.nl | e: esther@kruitkok.nl | t: +31615420190

Blom & Moors richtte de aandacht specifiek op de vormgeving en meubilering van de openbare ruimte in het Spoorpark.

w: www.blom-moors.nl | e: info@blom-moors.nl | t: +31630635547

 

Architect Tjeerd Timmermans

Tjeerd is architect en bracht structuur en samenhang tussen de plannen van de verschillende kwartiermakers. Tjeerd maakte de ontwerpen voor de gebouwen van Scouting Esjeeka, het T-huis en het nog te ontwikkelen pand van BeweegR.

w: www.timmermansarchitecten.nl | e: info@timmermansarchitecten.nl | t: +31641502658

Groenanemer

Hoofdaannemer Brouwers Groenaannemer (Vebego Groen)

Als hoofdaannemer van het Spoorpark, realiseerden Ronald Kusters en Dave Ketelaars van Vebego Groen (ontstaan uit de samenvoeging van Brouwers Groenaannemers, Attender Groen en Axent Groen) “het Groene Spoorpark”. De uitgebreide kennis van Vebego Groen op het gebied van biodiversiteit en ecologie droegen bij aan dit succesvolle burgerinitiatief.

“Als Tilburgers in hart en nieren zijn wij oprecht trots om samen met een gedreven projectteam en kwartiermakers, dit Spoorpark uit te laten ‘groeien’ tot een bijzonder ‘groen’ hart in het centrum van Tilburg”.

w: www.brouwersgroenaannemers.nl | e: info@brouwersgroenaannemers.nl