IVN Activiteit: Steunpunt Bomen

Elke laatste woensdag van de maand is er een activiteit rondom het Steunpunt Bomen.

Als u het Spoorpark inloopt bij de ingang Hart van Brabantlaan ziet u aan de andere kant van de fonteintjes het scoutinggebouw, waar ook de IVN ruimte is. U bent van harte welkom om zomaar gezellig aan te sluiten en met ons te spreken over bomen in Tilburg.

Vorige keer is het gegaan over de manier waarop onze gemeente haar bomen beschermt. Deze keer gaan we wat uitgebreider kijken naar de “gemeentelijke monumentale bomen” en wat u als Tilburger kunt bijdragen om deze bomen een betere toekomst te geven.

Bomen kunnen meer dan goed voor zichzelf zorgen. In de stedelijke omgeving komen ze echter zoveel barrières tegen dat ze gemiddeld niet ouder dan ongeveer 40 jaar worden terwijl ze pas rond de 80 jaar jong-volwassen zijn.
Het steunpunt bomen is in het leven geroepen om bomen binnen het grensgebied van Tilburg een handje te helpen bij het volwassen worden. Bomen hebben de hulp nodig van ons Tilburgers met een warm hart voor bomen. Wij zijn de ogen van de bomen om daar waar mogelijk levensbedreigende omstandigheden te signaleren zodat onze overheid daar iets aan kan doen.

Het steunpunt biedt je de mogelijkheid om gewoon binnen te wandelen met je boomvraag, signaal of waarneming. Het steunpunt helpt je bij het signaleren. Het steunpunt helpt je meer kennis op te doen over bomen en er meer van te genieten. Het steunpunt probeert alle vragen over bomen te ontvangen en daar waar mogelijk helderheid te brengen.

Elke vraag, opmerking, waarneming of informatie over bomen kunt u kwijt bij steunpuntbomen@ivntilburg.nl

Meer activiteiten