Spoorpark biedt Tilburg een park van formaat

maandag 6 februari 2017 | Persbericht

Een uniek nieuw stadspark dat Tilburgers van alle leeftijden verleidt tot een bezoek. Waar beweging, ecologie, cultuurhistorie, water en duurzaamheid centraal staan. En een park dat bedacht en ontwikkeld is door en voor Tilburgers. Met deze ambitieuze doelen startten 9 maanden geleden acht geselecteerde plannenmakers. Ze kregen de naam ‘kwartiermakers’ mee. Op vrijdag 3 februari hebben zij, samen met de regiegroep die het hele proces heeft begeleid, hun plan gepresenteerd tijdens een druk bezochte stadspresentatie.

In het Ontdekstation in de Spoorzone gaven zij hun uitgewerkte plan voor het Spoorpark – de nieuwe naam voor het voormalige VGL terrein – terug aan de stad. Binnenkort kan de gemeenteraad haar fiat geven aan de uitvoering van dit grensverleggend burgerinitiatief. Hierna kan de aanleg vrijwel direct beginnen.

De beoogde invulling van het Spoorpark (totale oppervlakte bijna 10 hectare) bestaat uit intelligent gecombineerde functies die gezamenlijk een uniek parkconcept opleveren. Urban sports, beachvolleybal, horeca, scouting Esjeeka, een permanente kleine stadscamping, een multifunctioneel evenemententerrein en levend water vormen de dragers van het toekomstige park. Doel is om het hele jaar door bezoekers van alle leeftijden van binnen en buiten Tilburg te verleiden tot een bezoek. Een hoogwaardige parkinrichting en een slimme combinatie van functies dragen hieraan bij, evenals het bewezen ondernemerschap en achterban van de kwartiermakers.

Open uitnodiging
Na realisatie is Tilburg een innovatief park rijker. Het unieke betreft vooral de manier waarop het terrein is ontwikkeld. De opmaat vormde een open uitnodiging aan de stad om met innovatieve burgerinitiatieven te komen voor de invulling van het voormalige rangeerterrein. Liefst 82 plannen belandden bij de regiegroep in de brievenbus. Deze regiegroep heeft de opdracht om dit burgerinitiatief – op gepaste afstand – in goede banen te leiden.
In de relatief korte tijd hebben de kwartiermakers een samenhangend plan gemaakt waarbij de uitkomst absoluut meer is dan een optelsom van de afzonderlijke initiatieven en activiteiten. De kwartiermakers werden hierbij bijgestaan door een projectleider en professionele adviseurs, die expertise over beheer, exploitatie, architectuur en financiën inbrachten. Een landschapsarchitect – Esther Kruit – heeft uiteindelijk een definitief ontwerp opgesteld, in samenspraak met het Tilburgse bureau Blom & Moors, dat gespecialiseerd is in de meubilering van de openbare ruimte.
In het ontwerp van Bureau KruitKok zijn van het begin af aan de initiatieven van de kwartiermakers leidend geweest. Dit ‘participatief ontwerpen’ heeft geresulteerd in een park dat onderscheidend is ten opzichte van bestaande Tilburgse parken. Denk hierbij aan de omvang van het terrein (drie keer het Wilhelminapark) maar ook aan de veelheid van activiteiten die er plaats gaan vinden, aan het terugbrengen van cultuurhistorische elementen (water op het terrein) en het slim verwerken van de bestaande geluidswal voor urban sports. Ook praktische dilemma’s rondom bereikbaarheid, afsluitbaarheid, verlichting, parkmeubilair en parkeren zijn in het ontwerp zo optimaal mogelijk verwerkt. Gaandeweg het proces is ook een oplossingsrichting bedacht voor het verpauperde Van Beurden terrein, het voormalige brandstofverkooppunt dat grenst aan het oorspronkelijke plangebied.

VGL – terrein wordt Spoorpark
De participatieve ontwikkelfilosofie waarop het park is gebouwd, is ook gebruikt bij de selectie van de nieuwe naam. Het Van Gend en Loos-terrein fungeerde als werktitel, refererend aan de meest recente gebruiker. Uit een groslijst van namen, via internet aangedragen door Tilburgers, hebben de kwartiermakers uiteindelijk ‘Spoorpark’ gekozen. Een naam die amper toelichting behoeft en bij alle toekomstige gebruikers logisch in de oren zal klinken. Tijdens de stadspresentatie is de naam onthuld evenals de bijbehorende website www.spoorparktilburg.nl
Financiering en vervolg
Voor de aanleg van het Spoorpark is 5,4 miljoen euro nodig. Dit bedrag is overigens lager dan gebruikelijk voor een park van een dergelijke omvang. In totaal dragen de kwartiermakers uit eigen privaat geld ongeveer 1,5 miljoen euro bij aan het park.

Met de presentatie op 3 februari geven de kwartiermakers hun plan voor het Spoorpark terug aan de stad. Enkele dagen later bespreken zij het met de direct omwonenden (Noordhoek en Bouwmeesterbuurt) waarna de Tilburgse Raad de gelegenheid krijgt om het initiatief op zijn merites te beoordelen. Indien de Raad akkoord gaat met het plan en bijbehorende financiering, kan de aanleg nog deze zomer beginnen.

Meer nieuws:

Opbouw Roadburn Camping van start

Opbouw Roadburn Camping van start

Vandaag is de opbouw voor de Roadburn Camping gestart. De camping vindt plaats van woensdag 17 tot en met zondag 21 april. Vanwege de staat van het grasveld wordt deze editie anders ingestoken dan voorheen. Daarom vindt het dit jaar plaats vanaf het Oostplein tot aan...

Lees meer
Waar blijft het gras?

Waar blijft het gras?

Het grote speelveld in het Spoorpark zal voorlopig nog omheind blijven met hekken omdat het nog altijd niet mogelijk is het nieuwe gras in te zaaien. Dat vinden de bezoekers niet leuk, maar wij als bestuur en parkmanagement ook niet.  Sterker nog: we vinden het heel...

Lees meer